Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Άνω του 60% των φίλων και μελών της Ενώσεως είναι είτε στο εξωτερικό, είτε σε περιφερικές μεταθέσεις. Η συγκέντρωση που...

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Ένωση μετά απο έρευνα που έκανε με ειδικούς νομικούς και καθηγητή του εργατικού δικαίου, θα προωθήσει το θέμα...

Λίγα λόγια για την επερχόμενη συνάντηση στις 12 Οκτ 2019

Η επερχόμενη συνάντηση έχει ως σκοπό την ενημέρωση των στελεχών και φίλων για τα τεκταινόμενα επι των θεμάτων μας. Η...

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ . 12 ΟΚΤ 2019

Η ΕΣΤΙΑ προχωρά σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθή στον ΙΣΑ στις 12 Οκτ και ώρα 11 ΠΜ Μεγάλο μέρος των...