Ο επιστημονικός όμιλος με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Ιατρών» (Ε.ΣΤ.ΙΑ.), ιδρύθηκε το 2012 και έχει έδρα την Αθήνα.

Σκοπός της Ε.ΣΤ.ΙΑ.

 

H προαγωγή της Iατρικής επιστήμης και τέχνης στην Ελλάδα, για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών αναγκών των Ελλήνων Στρατιωτικών Ιατρών.

Σφραγίδα της Ε.ΣΤ.ΙΑ.: Ο επιστημονικός όμιλος έχει σφραγίδα, η οποία στο κέντρο απεικονίζει την Κεφαλή της Υγείας και στην περιφέρεια αναγράφεται ελληνιστί και αγγλιστί ο τίτλος και το έτος ιδρύσεως της εταιρείας: «’Ενωση Στρατιωτικών Ιατρών (Ε.ΣΤ.ΙΑ.)» (στο επάνω ημικύκλιο) και «Hellenic Μedical Μilitary Αssociation» (στο κάτω ημικύκλιο) – 2012.

Έμβλημα της Ε.ΣΤ.ΙΑ.: Ορίζεται ξίφος με την αιχμή προς τα κάτω, επί του οποίου περιελίσσεται ο ιατρικός όφις, όλο αυτό βρίσκεται εντός κύκλου απο φύλλα δρυός. Το έμβλημα είναι χρώματος χρυσού, ενώ το φόντο είναι στο χρώμα του βαθέως αίματος και μπορεί να χρησιμοποιείται και ως εναλλακτική σφραγίδα.