ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ (remastered)

Προς κάθε ενδιαφερόμενο, αναρτούμε την πρώτη σελίδα του καταστατικού μας, όπως αυτό έχει εγκριθεί απο τις δικαστικές αρχές.

Η Ένωση έχει κάθε πρόσφορο και κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να υποστηρίξει κάθε νόμιμη δραστηριότητα, αλλά και κάθε θιγόμενο μέλος της απο τον οιονδήποτε, ο οποίος θα αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για παραβίαση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων και θα ζητηθούν προσωπικά ευθύνες για παραβιάσεις που θίγουν τα μέλη μας, όπως ορίζει το καταστατικό. Η ΕΝΩΣΗ ήδη έχει επιτύχει μέρος του σκοπού της με την προσφυγή στο ILO, που δημιουργεί τριγμούς στο υπάρχον σύστημα και για αυτό δέχεται και την επιθετικότητά του.

Με αφορμή ενέργειες που θυμίζουν άλλες εποχές και που δείχνουν και τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης όσων τις επιχειρούν, παραθέτουμε αυτούσια την νομοθεσία, απο την οποία δεν εξαιρείται κανένας στρατιωτικός και κανένας πολίτης όσο υψηλά και αν θεωρεί οτι βρίσκεται και προς την οποία έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.


Η ΕΝΩΣΗ διατηρεί εκ του καταστατικού της, το δικαίωμα επικοινωνίας με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις και αυτό προς την εκπλήρωση των σκοπών της, εις εκ των οποίων είναι και η υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της.

Τελειώνουμε με το άρθρο 12 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ το οποίο αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο σύστασης της ΕΣΤΙΑ. Κάθε παραβίαση αυτού επιφέρει συνέπειες σε συνδυασμό με το προηγούμενο άρθρο.

Προτείνουμε την εναρμόνιση, νομική, συναισθηματική και ψυχική των χειριστών και υπευθύνων οποιουδήποτε εγγράφου, που αφορά τα ενεργά αλλά και μη ενεργά μέλη μας, με το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Ταυτόχρονα και επειδή μας λυπεί να βλέπουμε επι χρόνια την αποσιώπηση και την μόχλευση φωτογραφικών νόμων όπως ο 3257, αλλά και νομικά κείμενα που βγαίνουν σε διαδρόμους, μας αφορούν και εγγίζουν το κωμικό, προτείνουμε την πιστοποίηση της επιστημονικής νομικής επάρκειας των συμβούλων, παρατρεχάμενων, δήθεν νομικών, ώστε να μην υφίσταται βλάβη, πρώτα απο όλους το κράτος και φυσικά να μην θίγεται και η εικόνα του κράτους μας στο εξωτερικό, για την οποία υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι.

Έχουμε την υπομονή, τα μέσα και την διάθεση να επιμείνουμε στην δικαίωση μας και στην καταδίκη όποιου επιχειρήσει να παρανομήσει εις βάρος μας και σε απεριόριστο βάθος χρόνου και όλο αυτό λαμβάνοντας υπ όψιν και τις ελπίδες που έχουν κάποιοι υψηλά ιστάμενοι για διαρκή παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι λόγω θέσης θα κατοχυρώσουν το ακαταδίωκτο.

Στην εικόνα θέματος οι τρείς κριτές στον ΑΔΗ

κλικ ΕΔΩ

υγ.

Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στο θέμα της λήψης ειδικότητας, ένα θέμα που καίει αποκλειστικά πλέον τους συναδέλφους και έχει μετατραπεί και σε νόμισμα του συστήματος.