ΕΣΤΙΑ και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η ΕΣΤΙΑ εκ θέσεως που δεν μπορεί παρά να είναι υποστηρικτική σε κάθε συνάδελφο που αποτελεί στόχο αμφιλεγόμενων νομικών μεθοδεύσεων, προσανατολίζεται στην υποστήριξη του κυρίου σώματος Προσφυγής εις το ΣτΕ εναντίον της αναστολής εργασίας.

Ήδη τα μέλη του ΔΣ έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους και συμφωνούν. Αναμένουμε για τυπικούς λόγους έναν συνάδελφο ο οποίος δεν είναι σε ακτίνα επικοινωνίας για να προβούμε στις νόμιμες διαδικασίες.

Στην εν λόγω προσφυγή θα συμμετέχουν όχι μόνον στρατ. ιατροί, αλλά και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό ενώ είναι ευπρόσδεκτοι και συνάδελφοι πολίτες. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζίμας

Η ΕΣΤΙΑ έχοντας την τεχνογνωσία και αναμένοντας την τελική απόφαση μετά την θετική έκβαση στην ILO, έχοντας και την γνώση ότι πίσω απο όλα αυτά κρύβονται οι ίδιες εξουσίες και η ίδια περί ζωής αντίληψη που δημιούργησε το έμεσμα του 3257/2004, θα πράξει τα δέοντα.

Αναμείνατε για νεώτερα.