ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑ….ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποιόν σοβαρό στρατό παγκοσμίως, υπάρχουν εν ενεργεία στρατιωτικοί που διανύουν την Έβδομη δεκαετία της ζωής τους. (ρωτάμε διότι είμεθα φιλομαθείς…ευγενική απορία διατυπώνουμε)

Οι απαντήσεις μπορούν να δωθούν απευθείας στην ομάδα της ΕΣΤΙΑ στο FB καθώς και στο VIPER όπως και στα σχόλια.

ΥΓ

Στατιστικώς και χωρίς καμμία διάθεση ηλικιακού ρατσισμού κάποιοι απο αυτούς εαν υπάρχει τέτοιος στρατός (λέμε τώρα), έχουν ήδη προσβληθεί απο Alzheimer, Parkinson  η και τα δύο.