ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΕΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ δια εγγράφου, ενημέρωσε τον νέο ΥΠΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλο, καθώς και τον ΥΦΕΘΑ Στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή, για τα σκιερώς  τεκταινόμενα εις τον χώρο, ώστε να μην επαναληφθούν οι γνωστές σε όλους μας μοχλεύσεις νόμων και σε τελευταία ανάλυση να αναλάβει ο καθείς τις ευθύνες του.

Είμαστε πεπεισμένοι, πως έχει γίνει κατανοητό ποιοι φέρουν την ευθύνη της απαξίωσης των στρατιωτικών ιατρών, την κατάσταση των οποίων, το 2004, την χειριστήκαν ακόμα και εξωθεσμικοί παράγοντες για να ικανοποιήσουν ίδιες βλέψεις.

Τα ανταλλάγματα για την σιωπή και την αποδοχή της μόχλευσης του 3257/2004 ήταν προς πολλές κατευθύνσεις και μια εξ αυτών ήταν η παράταση των ορίων ηλικίας των στρατ. ιατρών, στον βαθμό του συνταγματάρχη, ταξίαρχου και υποστρατήγου και αντιστοίχων κατά 5 επιπλέον έτη, δημιουργώντας την συσσώρευση των στρατ. ιατρών σε μικρότερους βαθμούς και τον εξαναγκασμό τους σε παραιτήσεις.

Φυσικά ουδείς ανεζήτησε την αληθινή αιτία της απομείωσης των ικανών στελεχών του υγειονομικού και απλά επιχειρούν με πρόσληψη επίκουρων πολιτών ιατρών, να καλύψουν την κατάσταση.

Η ΕΣΤΙΑ είναι αποφασισμένη όχι μόνο να ενημερώσει τους πολιτικούς παράγοντες για τους διαδρομιστές που αποτελούν την αιτία των δεινών, αλλά και τους μαθητές της ΣΣΑΣ οι οποίοι και θα έχουν την ευκαιρία, για πρώτη φορά να γνωρίζουν τι ακριβώς τους περιμένει.