ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Σαββατο 28 Μαίου, στην αίθουσα των γραφείων της ΕΣΤΙΑ θα έχουμε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές...