Το Δ.Σ της Ε.ΣΤ.ΙΑ. προωθεί στα μέλη και τους φίλους της Ένωσης την ακόλουθη ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την υπ’ αριθ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Μνημονιακός Νόμος) . Επίσης με την ίδια απόφαση ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 2/83408/0022/14-11-2012 ...