ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Σαββατο 28 Μαίου, στην αίθουσα των γραφείων της ΕΣΤΙΑ θα έχουμε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές εως τελευταία στιγμή. Θα προηγηθεί απολογισμός του έτους αλλά και αναφορά στις εως τώρα εξελίξεις.

Ώρα προσέλευσης 09:30

Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης

Για την ΕΣΤΙΑ και το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Πλοίαρχος Ζώης Κ. Μπέχλης

Ειδικός Παθολόγος