ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση σε ΓΣ 8 Απριλίου 2017 ώρα 1100 στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Θέματα: 1. Νόμοι 3257/2004 και 3883/2010. 2. Εκλογές για νέο ΔΣ 3. Οικονομικός απολογισμός-έγκριση πεπραγμένων ΔΣ. Δηλώσεις...

Πρόσκληση σε ΓΣ 8 Απριλίου 2017 ώρα 1100 στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Θέματα:
1. Νόμοι 3257/2004 και 3883/2010.
2. Εκλογές για νέο ΔΣ
3. Οικονομικός απολογισμός-έγκριση πεπραγμένων ΔΣ.
Δηλώσεις υποψηφιότητας για το νέο ΔΣ ως 5 Απριλίου 2015 στο [email protected]
In this article