Σημαντικοί σύνδεσμοι

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

European Organisation of Military Associations

FIDH – Worldwide Human Rights Movement

  

 

Στρατιωτικά Νοσοκομεία

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης

414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων

401
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

424
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης

Ιατρικές Σχολές

Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Γενικά Επιτελεία

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Γενικό Επιτελείο Στρατού

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

 

Δήμοι – κοινότητες

Δήμος Μεγίστης

Μαράσια Έβρου

Δήμος Κόνιτσας