Ο αριθμός λογαριασμού της ΕΣΤΙΑ για την εισφορά που αποφασίστηκε στη ΓΣ της 8/4/2017 είναι :

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ GR1201715580006558110269202