Η κύρια ενέργεια και τα κύματα επίθεσης για την Ε.ΣΤ.ΙΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.ΣΤ.ΙΑ., προωθεί στα μέλη της Ένωσης το ακόλουθο μήνυμα: Η κύρια ενέργεια της ΕΣΤΙΑ εστιάζεται στην ILO και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ILO...

15 1
15 1

images (2)Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.ΣΤ.ΙΑ., προωθεί στα μέλη της Ένωσης το ακόλουθο μήνυμα:

Η κύρια ενέργεια της ΕΣΤΙΑ εστιάζεται στην ILO και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ILO άμεσα επελήφθη του θέματος, ενσπείροντας πανικό στους υπευθύνους….και θα συζητηθεί επίσημα το θέμα του 3257 στις 9 Νοεμβρίου 2014. […]

Συνέχεια της ανάγνωσης μόνο για τα μέλη του forum, εδώ.

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. ΕΛΑΣΙΤΗΣ Απάντηση

    Εύγε…
    Οι γνωστοί άγνωστοι, θα πρέπει να κληθούν και να λογοδοτήσουν